Først uteble søppelbilen. Da den først dukket opp, ble samtlige dunker tømt i en og samme bil

Solabu Anni May Sola stusser over at alt avfallet havner i samme bil, når innbyggerne selv skal sortere i ulike dunker.