Ingen planer om avfallsdunk for glass i Sola kommune

Både Stavanger og Sandnes tilbyr avfallsdunker for glass, men det er foreløpig ingen planer om det samme i Sola.