Lørdag gjøres Solakrossen om til små parker

I tillegg til Sola smaksfest blir det også i år Park(ing) Day i Sola sentrum.