– Dette kan komme i direkte konflikt med handelen i Sola sentrum

Tvedt-senteret på Forus ønsker å få fastsatt sitt areal for detaljhandel i kommuneplanen for Stavanger. Det mener Sola kommune vil komme i direkte konflikt med handelen i Sola sentrum.