– Dette bygget blir med på å forme den nye gågaten

Rådmannen mener politikerne bør godkjenne leilighets- og forretningsbygget Solagården.