Neste år skal park og utedrift flytte til de gamle forsvarslokalene på Soma. Kommunedirektøren satte av 20 millioner til oppgradering, men posisjonen mener det holder med en million

Kommunalsjefen forteller at park og utedrift har holdt til i kummerlige forhold på Joa i flere år nå, og at det uansett vil bli bedre på Soma, selv om oppgraderingene uteblir.