Antall brukere med rus og psykiske helseproblemer i Sola har økt med 98,7 prosent siden 2013

Det er nå 157 brukere som mottar kommunale tjenester fordi de sliter med rus og psykiske helseproblemer. En økende andel har store utfordringer og det bekymrer rådmannen.