Badeturen ble forstyrret av ekkelt grums ved Ormen Lange

Torsdag måtte Torlaug Valviks daglige svømmetur avsluttes lenge før tiden fordi vannet ved Ormen Lange var skittent.