Trygg Trafikk: – Unngå å kjøre barna til skolen

Trygg Trafikk oppfordrer foreldre til å la barna gå eller sykle til skolen. De mener at unødvendig kjøring til skolen utgjør en trafikkfare.

Trygg Trafikk oppfordrer foreldre til å la barna gå eller sykle til skolen. De mener at unødvendig kjøring til skolen utgjør en trafikkfare. Foto:

Flere foreldre som kjører barna til skolen, gir mer trafikk på skoleveiene og utgjør en trafikk fare for de elevene som går til skolen. - La barna gå eller sykle, oppfordrer Trygg trafikk.

DEL

SKOLEVEI: Mandag startet skolen i Sola og det betyr at det er mange barn som skal ut i trafikken. Trygg Trafikk har derfor gått ut med en anbefaling om at foreldre lar barna gå eller sykle til skolen. De peker på at det vil gjøre skoleveien tryggere.

– Unødvendig kjøring til skolene er et økende problem for mange skoler. Selv om det er gjort i beste mening fra foreldrenes side, fører kjøringen heller til at det mer utrygt rundt skolene og langs skoleveien, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord i en pressemelding.

Vurder om du må kjøre

Trygg trafikk mener foreldrene må spørre seg selv om de virkelig trenger å kjøre barna til skolen.

– Barn liker å være i aktivitet utendørs, og de fleste ønsker å gå eller sykle til skolen sammen med vennene sine. Det bør vi voksne tilrettelegge for. Ved å følge barna til skolen, til fots eller på sykkel, er foreldrene være med å gjøre skoleveien tryggere for de minste. Våre egne kjørevaner er det hver og én av oss lettest kan gjøre noe med, sier Meisfjord.

Storevarden skole og FAU på Storevarden oppfordrer alle elever til å komme seg til skolen for egen maskin og anbefalte foreldre til å øve å gå til skolen før skolestart.

Trygg Trafikk peker på at hvis du må kjøre bil, vurder om du kan stoppe et stykke unna skolen slik at barnet kan gå det siste stykket alene eller sammen med andre. Trafikken rundt skolen er ofte kaotisk ved skolestart og skoleslutt. Jo flere som kjører, dess flere uoversiktlige og farlige situasjoner blir det for elevene.

God start på dagen

Dette er Trygg Trafikk sine anbefalinger om skolevei:

  • Der det er mulig bør barna gå til skolen, gjerne sammen med voksne. Frisk luft og fysisk aktivitet gir elevene en god start på skoledagen.
  • Øv på skoleveien sammen med barna.
  • Foreldre eller andre voksne kan samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager.
  • Barn bør være 10–12 år gamle før de sykler alene i blandet trafikk. Det er først i denne alderen de har forutsetninger for å kunne sykle i et vanskelig trafikkbilde.
  • Foreldre kan gjerne sykle sammen med barna til og fra skolen før de er gamle nok til å sykle alene.

Artikkeltags