Leken skole med høy aktivitet

Når Storevarden skole inviterer til åpen dag kommer hele nærmiljøet.