Færre elever sier de blir mobbet i skolene i Sola

Men fortsatt er det over seks prosent av 7. klassingene og drøyt fem prosent av 10. klassingene som sier de blir mobbet.