Nå er det vedtatt at denne veien i Sola sentrum skal hete Klesbergveien

Klesbergveien vil gå på vestsiden av det nye rådhuset mellom Kongshaugvegen og Solakrossvegen.