Vegvesenet vil kutte kostnader på Transportkorridor Vest - velger enklere løsning for broen over Hafrsfjord

Vegvesenet foreslår en «mindre spennende estetisk bro» som ett av tiltakene for å få ned kostnader på veibygging.