Ti prosent færre biler på veiene

Etterspørselen etter elsykler, Hjemjobbhjem-ordningen og delebiler øker på Nord-Jæren i takt med at biltrafikken går ned.