– Vi løper som høns for å utføre alle bestillingene vi får på utredninger om samferdselsprosjekt

Statens vegvesen har travle tider. Under Risavikadagen møtte avdelingsdirektør for Rogaland i Vegvesenet, Olav Andreas Sagen, for å orientere om status for Transportkorridor Vest.