- Uholdbart at ikke Tjelta er nevnt en gang når det gjelder kollektivdekning

Ordfører Tom Henning Slethei mener det er svært betenkelig at det ikke står noe om mangel på buss på Tjelta i fylkeskommunens utredning om rutetilbud på Nord-Jæren.