Øker prisen på HjemJobbHjem-ordningen

Politikerne i samferdselsutvalget har vedtatt å øke prisen på HjemJobbHjem-ordningen, om enn motvillig.