Reagerer på veibredde på knapt 4,5 meter på Ølberg havneveg. - Med ny gang- og sykkelvei her vil ikke en buss kunne kjøre her uten at veien utvides, mener Sp.

- En buss og en bil vil ikke kunne passere hverandre på Ølberg havneveg i fremtiden, mener Sp-politiker Leiv Arild Lie.