Nå skal det bestemmes hvor gang- og sykkelveien på Vigdelvegen skal legges

Flere har ventet i tiår på at en tryggere ferdsel på Vigdelsvegen for gående og syklende. Målet er å ha en reguleringsplan ferdig neste august.