Her skal det bygges gang- og sykkelveg

I 2012 ble første spadestikk for en etterlengtet gang- og sykkelveg langs Vigdelsvegen tatt. Nå skal denne sykkelstien forlenges fra Hellestø til Ølberg.