Nå kommer staten med mer belønningsmidler til Nord-Jæren

Den nye byvekstavtalen gir 115 millioner kroner mer i statlige belønningsmidler.