– Dette viser at når folket mobiliserer, kan vi få til endringer

Ordfører Tom Henning Slethei sier den nysignerte byvekstavtalen gir innbyggerne på Nord-Jæren en bedre avtalen ved at rushtidsavgiften forsvinner på nyåret.