Skal investere for 30 milliarder kroner i samferdselstiltak på Nord-Jæren

Bussvei mellom Risavika og Stavanger, samt firefelts vei mellom Sola skole og Kontinentalvegen ligger blant samferdselsprosjektene som Vegvesenet vil prioritere.