Får ikke flytte bommene i Tananger til Risavika- velger å snu bommene i Tananger

Styringsgruppa for Bymiljøpakken er enige om å snu bommene i Tananger.