- Det er ikke slik at vi ser på mulighetene for å endre bommene i Tananger. Vi skal endre bommene, understreker ordfører Slethei

Bomsituasjonen i Tananger står på sakskartet til styringsgruppen for Bymiljøpakken torsdag.