– Vi håper å kunne fjerne rushtidsavgiften fra 1. januar

Men det betinger at styringsgruppen for Bymiljøpakken på Nord-Jæren blir enige raskt og at en ny stortingsproposisjon er klar innen da.