Statens vegvesen: - Å flytte bommene rundt Risavika vil gi et inntektstap for bymiljøpakken på 475 millioner kroner

Klar tale fra Vegvesenet: Å flytte bommene, eller å snu en av bommene vil gi mindre penger i bompengekassen. Det vil samtidig kreve behandling i Stortinget.