– Jeg har tro på at vi nå kan bli enige

Ordfører Ole Ueland sier han er glad for at det er enighet om å fjerne rushtidsavgiften og at han tror på en lokal enighet på Nord-Jæren om en byvekstavtale.