Dette er ordførerne på Nord-Jæren enige om

Onsdag møtes forhandlingsutvalget for byvekstavtalen. Da skal blant annet den nye lokale avtalen om bompenger debatteres.