– Dette er en stor regional seier

Ordfører Ole Ueland er svært fornøyd med at det nå er enighet om bompengene.