– Alt avhenger av at nullvekstmålet nås

Statens vegvesen har regnet på konsekvensene av hva ordførerne på Nord-Jæren er enige om.