Alle går inn for å fjerne rushtidsavgiften

– Jeg er glad for at det er enighet om det største diskusjonstema, som er rushtidsavgiften, sier ordfører Ole Ueland.