Politiet og ungdomsteamet vil forebygge at det skjer negative hendelser med russen, slik som det gjorde i fjor. Derfor besøker de alle tredjeklassene på Sola vgs

Etter fjorårets hendelser med russen ønsket Sola ungdomsteam, politiet og kommunen å være i forkant. De skal nå gi informasjon og bli kjent med alle som skal bli russ i Sola neste år.