Kommunen vil ikke ta hensyn til naboklager over rusboliger i Kjelsberg ring

Flere naboer har klaget på vedtaket om å bygge åtte rusboliger ved Sola DPS. Kommunen vil ikke ta hensyn til klagene.