Stavangerregionen Havn IKS ber om at lånerammen øker fra 300 millioner kroner til 1,2 milliarder kroner

Stavangerregionen Havn IKS ønsker å foreta flere investeringer, blant annet i Risavika.