Enstemmig ja til fortsatt drift av varmtvannsbassenget

Etter flere år med uvisshet om varmtvannsbassenget fremtid, vil alle partiene nå sørge for at bassenget består til et nytt er bygget.