Velgerguiden: Økt bemanning, sykehjemskjøkken, flere lærlinger, private sykehjem eller nytt varmtvannsbasseng. Dette mener partiene om eldreomsorg

Vi har spurt de ti partiene som stiller til valg i Sola om å liste opp hva de synes er det aller viktigste når det kommer til levekår og eldreomsorg.