Hør politikerne debattere skole- og barnehagepolitikk i Sola

Utdanningsforbundet Sola inviterer til folkemøte med valgdebatt i kulturhuset torsdag kl. 19.