Fronter heltidsstillinger i kommunen som hovedprioritet

- I dag jobber kun 1 av 3 ansatte i helse – og omsorgssektoren i Sola kommune heltid. Ser man kommunen under ett er nærmere 1 av 2 i deltidsstillinger, sier Sola Ap-politiker Siv-Len Strandskog.