Det går mot et politisk skifte i Sola. Frp kan få ordførervervet.

Frp, Ap, Sp og FNB er enige om å fortsette forhandlinger i dag. Sammen vil de ha flertall.