– Kommunen bør ikke ta imot penger fra næringslivet til ny buss. Det er kommunens ansvar å betale

Det sier ordfører Tom Henning Slethei og varaordfører Siv-Len Strandskog.