– Ordføreren bør heller vise glede over engasjementet enn å legge en demper på det

Janne Stangeland Rege (H) reagerer på at ordfører Tom Henning Slethei sier kommunen ikke bør ta imot penger fra næringslivet og privatpersoner for ny buss til sykehjemmet.