Ordføreren lover Anonyme alkoholikere plass på Sola sjø

– Det minste vi kan gjøre for Sola AA som gjør en så viktig jobb er å stille lokaler til rådighet, sier ordfører Tom Henning Slethei (Frp).