SV og MDG gir ikke opp kampen om å holde barnetrygden utenfor sosialstønaden

De to partiene vil styrke NAV-budsjettet med tre millioner kroner for å holde barnetrygden utenfor når sosialstønaden skal beregnes.