Disse vil garantere at ingen skal få lavere sosialstønad fordi de mottar barnetrygd

– Vi hadde håpet at alle partiene kunne signere en slik garanti, sier Bettina Lindgren, Sola SV.