Dette tjener du på å være politiker i Sola

Alle folkevalgte får godtgjørelse for de ulike vervene de tar. Det er mest lukrativt å sitte i formannskapet og sitter man i flere styrer og utvalg kan man tjene noen hundre tusen i året.