Sola kommune har i dag 27 lærlinger og har planer om å doble antallet. Men nesten ingen av lærlingene får jobb i kommunen etterpå

– Flertallet av dem som er i lære hos oss får sin første jobb utenfor våre virksomheter. Det er en frustrasjon både for dem som jobber med dette hos oss og de som går i lære, sier Ingrid Nordbø, kommunedirektør.