Høyre: – Vi ønsker også flere hele stillinger og jobber for dette

Høyre kjenner seg ikke igjen i at de ikke jobber for en heltidskultur i Sola kommune. - Det er tverrpolitisk enighet om dette i Sola, mener Høyres ordførerkandidat Janne Stangeland Rege.