- Endelig fikk vi fjernet en diskriminerende regel i Sola mot funksjonshemmede barn

Den nedre aldersgrensen for ledsagerbevis i Sola kommune er åtte år. SV og MDG har nå fått denne fjernet.