Kommunen vil ikke godkjenne nytt klubbhus på Våganes

Båtforeningen på Våganes ønsker å bygge et nytt klubbhus, med verksted, fellesrom og et offentlig toalett. Det sier kommunedirektøren nei til.